Door wie wordt No Spits Today uitgevoerd?

No Spits Today is een initiatief van Goedopweg. Hierin werkt de provincie Utrecht samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en werkgevers voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio.