Waarom een spitsmijdenproject specifiek gericht op bepaalde gebieden?

Utrecht Centrum, Amersfoort-Noord  en Utrecht Science Park/De Uithof & Rijnsweerd zijn de 3 belangrijkste economische kerngebieden in de regio waar veel hinder op het onderliggende wegennet aanwezig is.