Waar kan ik spitsmijden?

Er zijn een aantal economische kerngebieden aangewezen waar de komende periode extra hinder vanwege werkzaamheden kan worden verwacht. Met dit programma hoopt Goedopweg dat de deelnemers aan No Spits Today gaan helpen om de files daar te verminderen. Deze gebieden zijn:

Utrecht Centrum & Utrecht Science Park / De Uithof / Rijnsweerd :

Amersfoort Noord :